Předtisková příprava

Předtiskovou přípravou se rozumí příprava náhledu (makety, nátisku) pro klienta, ale také kontrola dodaných dat ve většině případů PDF dokumentů.

Předtisková příprava

Před zadáním podkladů do tisku Vám můžeme připravit maketu, nátisk pro získání představy o výsledné podobně, například u stojanů, ale hlavně pro kontrolku jak barevnosti tak obsahu. Certifikované digitální nátisky mohou sloužit po odsouhlasení jako vzor při tisku.

Co pak dál? ofsetový nebo digitální tisk